ПОВИК ЗА НОМИНИРАЊЕ – НАГРАДИ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА ОКО ЗА 2020 ГОДИНА

Здружението ХОРУС го објавува Повикот за номинирање за  годишните Награди за филантропија ОКО за 2020 година.

Цел на Наградите за филантропија ОКО е да се препознаат и јавно истакнат  компаниите, здруженијата и фондациите, граѓаните и медиумите кои несебично, долгорочно и на стратешки начин го помагаат и поддржуваат развојот на заедницата  и да го  промовира и стимулира развојот на филантропијата и културата на донирање во Р. Македонија.

Наградите ОКО  им даваат можност на граѓаните, јавните институции,  граѓанските организации и крајните корисници на донациите јавно да ја искажат својата благодарност кон донаторите. Од друга страна, наградите им даваат можност и на самите донатори да добијат поголема поддршка од јавноста за проектите во кои веруваат и со кои навистина придонесуваат кон заживување и развој на вредностите како солидарност, почит, етичност, човекољубие и добродетелство.

Наградите за филантропија ОКО се реализираат во рамки на проектот SIGN Up for Impact (SUfI) имплементиран од организациите-членки на SIGN – регионалната мрежа на локални фондации од Западен Балкан, а финансиран од Европската унија, Балканскиот фонд за демократија, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество и Шведската агенција за меѓународен развој.


Наградите за филантропија ОКО за 2020 година ќе се доделат во следниве категории:

 1. ОКО – Награда за корпоративна филантропија (посебна за големо, средно и мало претпријатие)
 2. ОКО – Награда за индивидуален филантроп од Р. Македонија
 3. ОКО – Награда за индивидуален филантроп од дијаспората
 4. ОКО – Награда за здружение/фондација за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Република Македонија
 5. ОКО – Награда за медиум за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Република Македонија
 6. ОКО –Награда за воспоставено долгорочно-стратешко партнерство помеѓу деловниот и граѓанскиот сектор (заедничка награда за претпријатие и здружение/фондација)

Формуларите за номинирање можете да ги превземете на следниве линкови:

 1. Формулар за номинирање – Награда за корпоративна филантропија (посебни награди за големо, средно и мало претпријатие)
 2. Формулар за номинирање – Награда за индивидуален филантроп (од Р. Македонија и дијаспората)
 3. Формулар за номинирање – Награда на здруженија и фондации за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Република Македонија
 4. Формулар за номинирање – Награда за медиум за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Република Македонија
 5. Формулар за номинирање за Награда за воспоставено долгорочно-стратешко партнерство помеѓу деловниот и граѓанскиот сектор (заедничка награда за претпријатие и здружение/фондација)

Начин и рок за пријавување:

Пополнетиот Формулар за номинирањe и прилозите се испраќаат во електронска форма на е-мејл адресата nagradizafilantropija@gmail.com со назнака: Номинација за ОКО – Награди за филантропија 2020. Последен рок за доставување на номинациите е 13 септември 2021 година до 23:00 часот. Сите номинации кои ќе бидат испратени по крајниот рок нема да бидат земени в предвид.

За сите дополнителни прашања во однос на Формуларот за номинирање или за самиот процес на избор, може да ни се обратите преку е-пошта на nagradizafilantropija@gmail.com со назнака Прашање за награди за филантропија.