НАГРАДИ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА ОКО ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА

На настанот кој се одржа на 4 ноември 2021 во М6 Едукативниот центар во Скопје ги доделивме  Наградите за филантропија ОКО за 2019 и 2020 година. Добитници на наградите по категории се:

ОКО – Награда за  здружение/фондација за посебен придонес кон развој на филантропските практики за 2019 година: Македонија 2025 

ОКО – Награда за корпоративна филантропија за мало претпријатие за 2019 година: Екотип доо Скопје

ОКО – Награда за корпоративна филантропија за средно претпријатие за 2019 година: ПЗУ Авицена Лабораторија

ОКО – Награда за корпоративна филантропија за големо претпријатие за 2019 година: ЕВН ад Скопје

ОКО – Награда за индивидуален филантроп од  Македонија за 2019 година:  Г-а Маргарета Куртиќ

ОКО – Награда за индивидуален филантроп од  дијаспората за 2019 година:  Г-а Марија Росенгрен

ОКО – Награда за  здружение/фондација за посебен придонес кон развој на филантропските практики за 2020 година: Проект Среќа 

ОКО – Награда за корпоративна филантропија за 2020 година: Комерцијална банка ад Скопје

ОКО – Награда за индивидуален филантроп од  Македонија за 2020 година:  Г-н Денис Јанкуловски

ОКО – Награда за индивидуален филантроп од  дијаспората за 2020 година:  Матеј Минчев и Димитри Ѓорѓиев

Наградите за филантропија ОКО се реализираат во рамки на проектот SIGN Up for Impact (SUfI) имплементиран од организациите-членки на SIGN – регионалната мрежа на локални фондации од Западен Балкан, а финансиран од Европската унија, Балканскиот фонд за демократија, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество и Шведската агенција за меѓународен развој.