ПОВИК ЗА НОМИНИРАЊЕ – НАГРАДИ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА ЗА 2021 ГОДИНА

Здружението ХОРУС го објавува Повикот за номинирање за  годишните Награди за филантропија за 2021 година.

Цел на Наградите за филантропија е да се препознаат и јавно истакнат  компаниите, здруженијата и фондациите, граѓаните и медиумите кои несебично, долгорочно и на стратешки начин го помагаат и поддржуваат развојот на заедницата  и да го  промовираат и стимулираат развојот на филантропијата и културата на донирање во Р. Македонија.

Наградите за филантропија им даваат можност на граѓаните, јавните институции,  граѓанските организации и крајните корисници на донациите јавно да ја искажат својата благодарност кон донаторите. Од друга страна, наградите им даваат можност и на самите донатори да добијат поголема поддршка од јавноста за проектите во кои веруваат и со кои навистина придонесуваат кон заживување и развој на вредностите како солидарност, почит, етичност, човекољубие и добродетелство.

Наградите за филантропија се реализираат во рамки на проектот SIGN Up for Impact (SUfI) имплементиран од организациите-членки на SIGN – регионалната мрежа на локални фондации од Западен Балкан, а финансиран од Европската унија и Балканскиот фонд за демократија,.

Наградите за филантропија за 2021 година ќе се доделат во следниве категории:

  1. Награда за корпоративна филантропија (посебна за големо, средно и мало претпријатие)
  2. Награда за индивидуален филантроп од Р. Македонија;
  3. Награда за индивидуален филантроп од дијаспората;
  4. Награда за  здружение/фондација за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Република Македонија;
  5. Награда за медиум за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Македонија;
  6. Награда за воспоставено долгорочно-стратешко партнерство помеѓу  деловниот и граѓанскиот сектор (заедничка награда за претпријатие и здружение/фондација).

Начин и рок за пријавување:

Пополнетиот Формулар за номинирањe и прилозите се испраќаат во електронска форма на е-мејл адресата nagradizafilantropija@gmail.com со назнака: Номинација – Награди за филантропија 2021. Последен рок за доставување на номинациите е 9 февруари 2022 година до 23:00 часот. Сите номинации кои ќе бидат испратени по крајниот рок нема да бидат земени в предвид.

За сите дополнителни прашања во однос на Формуларот за номинирање или за самиот процес на избор, може да ни се обратите преку е-пошта на nagradizafilantropija@gmail.com со назнака Прашање за награди за филантропија.

Формуларите за номинирање можете да ги превземете на следниве линкови:

Формулар за номинирање – Награда за корпоративна филантропија (посебни награди за големо, средно и мало претпријатие)

Формулар за номинирање – Награда за индивидуален филантроп (од Р. Македонија и дијаспората)

Формулар за номинирање – Награда на здруженија и фондации за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Македонија

Формулар за номинирање – Награда за медиум за посебен придонес кон развој на филантропските практики во Република Македонија

Формулар за номинирање за Награда за воспоставено долгорочно-стратешко партнерство помеѓу деловниот и граѓанскиот сектор (заедничка награда за претпријатие и здружение/фондација)