Ви ја претставуваме публикацијата „Знак дека може“ во која ќе откриете како 15 различни граѓански организации од Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Косово собираа средства во нивните заедници.

%d bloggers like this: