ЈАВЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС: НЕЗАВИСНА ЗЕМЈА, СРЕЌНИ ГРАЃАНИ

По повод 30-годишнината од независноста на Македонија, ХОРУС го објавува јавниот ликовен конкурс насловен „Независна земја, среќни граѓани“. Право на учество на јавниот повик имаат сите физички лица, без оглед на возраста. Делата треба да бидат изработени во форма на цртеж или слика изработени во било која сликарска техника, графика или стрип. Доколку делото содржи текст, тој може да биде на македонски или на било кој јазик кој се зборува на или вон територијата на Македонија. Учесниците ги испраќаат делата во форма на фотографија или скен. Секој учесник може да учествува на конкурсот со најмногу две автентични дела. Делата треба да бидат дигитализирани со висок квалитет и резолуција.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЊА: ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА СО ФИЛАНТРОПИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА И КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА ЗА ПЕРЦЕПЦЕПЦИЈАТА НА ФИЛАНТРОПИЈАТА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

На 12 Ноември 2019 во  Хотел Stone Bridge Скопје, во организација на  ХОРУС се одржа презентација на две истражувања – Годишниот извештај за состојбата со филантропијата во Северна Mакедонија во 2018 година и Компаративната студија за перцепцијата на филантропијата во  Западен Балкан.

SIGNs of CHANGE – ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА SIGN МРЕЖАТА

SIGN Мрежата на фондации од Западен Балкан ја прослави 10-годишнината од основањето со организирање на еднодневна конференција и изложба насловени “SIGNs of CHANGE“. Изложбата се одржа во Домот на филантропијата во Брисел на 8 октомври 2019 година.

АКАДЕМИЈА ЗА ОДРЖЛИВОСТ 2019

Во текот на февруари и март 2019 година, се одржаа првите две од трите планирани обуки во рамки на Академијата за одржливост 2019.

На обуките учествуваа по двајца претставници од организациите кои беа избрани на Повикот за учество во Академијата: Проект Среќа, ТАКТ, Слоу Фуд Водно, Мултикултура, СК Клисура –Демир Капија, Заедно Посилни, ЛАР Струга , МКЦ Битола, ИМКА Битола и Црвен Крст на Град Скопје.

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА ОКО ЗА 2017 ГОДИНА

На свеченоста која се одржа на 26 октомври 2018 во Хотел Континентал Скопје беа доделени Наградите за филантропија ОКО за 2017 година. Цел на Наградите за филантропија ОКО, кои ги организира Здружението ХОРУС е да се препознаат и јавно истакнат  компаниите, здруженијата и фондациите, граѓаните и медиумите кои несебично, долгорочно и на стратешки начин го … Продолжи со читање ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА ОКО ЗА 2017 ГОДИНА

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА ОКО ЗА 2016 ГОДИНА

На свеченоста која се одржа на 27 февруари 2017 година во М6 Едукативниот центар во Скопје беа доделени Наградите за филантропија ОКО за 2016 година.

Цел на Наградите за филантропија ОКО е да се препознаат и јавно истакнат компаниите, здруженијата и фондациите, граѓаните и медиумите кои несебично, долгорочно и на стратешки начин го помагаат и поддржуваат развојот на заедницата и да го промовира и стимулира развојот на филантропијата во Р. Македонија.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ФИЛАНТРОПИЈАТА И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО – ДЕЛУВАЊЕ ЗА ОПШТО ДОБРО

Во Подгорица, на 22 ноември 2016 година се одржа регионалната конференција насловена Филантропијата и граѓанското општество – делување за општо добро. Конференцијата ја организираше Фондот за активно граѓанство- ФАКТ од Црна Гора, во партнертво со членките на SIGN мрежата , а во рамки на проектот SIGN за одржливост финансиран од Европската унија и Балканскиот фонд за демократија. Целта на конференцијата беше да се дефинираат клучните претпоставки за изградба на поповолно окружување за развој на филантропијата во регионот.

На конференцијата учествуваа претставници на граѓански организации, деловниот и јавниот сектор од 5 земји од регионот на Западен Балкан (Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора), кои имаа одлична можност да ги споделат своите искуства и да дадат квалитетен придонес кон што поквалитетна соработка и дијалог за институционалната рамка и алтернативите за одржливо финансирање и работа на граѓанските организации.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА СО ФИЛАНТРОПИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА

На 15 ноември 2016 година, во ГЕМ Клубот во Скопје на конференцијата Одржливост? Клучот е во довербата, беше презентиран и Извештајот за состојбата со филантропијата во Р. Македонија во 2015 година од страна на г-н Нејтан Кешал, Извршен директор на Фондацијата Каталист (Catalyst Balkans) од Р. Србија. Извештајот беше подготвен од страна на Фондацијата Каталист во партнерство со ХОРУС. Податоците за истражувањето беа собирани примарно врз основа на медиумски објави, како и на други расположливи извори на податоци (извештаи на организации кои примиле донации, како и извештаи за донации на компании), а потоа беа обработени, систематизирани и внесени во GivingBalkans датабазата на Каталист.

ОДРЖЛИВОСТ? КЛУЧОТ Е ВО ДОВЕРБАТА

На 15 ноември 2016 година, во ГЕМ Клубот во Скопје ХОРУС организираше мини-конференција насловена Одржливост? Клучот е во довербата. На конференцијата од страна на г-н Бранко Докузовски, Извршен директор на ХОРУС, беше промовиран Прирачникот за примена на стандардите за прибирање на средства подготвен од г-н Младен Јовановиќ за потребите на регионалната мрежа SIGN. Покрај промовирањето на прирачникот, на конференцијата беше презентиран и Годишниот извештај за состојбата со филантроипијата во Македонија во 2015 година, подготвен од страна на Фондацијата Каталист од Република Србија, а во партнерство со ХОРУС. Извештајот го презентираше г-н Нејтан Кешал, Извршен директор на Фондацијата Каталист.